Girişimsel Radyoloji: Modern Tıbbın Öncüsü

Girişimsel Radyoloji, tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak minimal invaziv prosedürlerin gerçekleştirildiği bir tıbbi alt uzmanlık dalıdır. Görüntüleme teknikleri aracılığıyla, doğrudan vücut içerisindeki anormalliklere ulaşılabilir ve tedavi amaçlı müdahaleler yapılabilir. Bu disiplin, radyoloji uzmanlarının görüntüleme tekniklerini kullanarak tanı koyma sürecini ileri bir adıma taşır ve hastaların tedavi edilmesinde önemli bir rol oynar.

Girişimsel Radyolog Kimdir?

Girişimsel radyologlar, radyoloji alanında uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir. Bu uzmanlar, yoğun eğitim ve deneyime sahip olup, çeşitli görüntüleme tekniklerini kullanarak tanı koyma ve tedavi süreçlerine katkı sağlarlar. Genellikle, radyoloji uzmanlığı eğitimlerinin ardından ek bir eğitim alarak girişimsel radyoloji uzmanı olurlar.

Girişimsel Radyolojide Yapılan İşlemler

Girişimsel radyoloji, bir dizi prosedürü içerir. Bu prosedürler, genellikle hastanın durumuna ve ihtiyacına bağlı olarak uygulanır. Temel prosedürler arasında şunlar bulunur:

 • Kemik ve eklem girişimleri: Kemik kırıklarının tedavisi, eklem içi enjeksiyonlar ve eklemi stabilize etme işlemleri gibi kemik ve eklemle ilgili girişimler yapılabilir.
 • Damar erişimi ve işlemler: Kateter yerleştirme, anjiyoplasti (damar genişletme), embolizasyon (damar tıkanıklığını sağlama), venöz stent yerleştirme gibi işlemler, damar sistemindeki sorunların tedavisinde kullanılır.
 • Tümör ablasyonu: Radyofrekans ablasyon (RFA), mikrodalga ablasyon ve kriyoablasyon gibi tekniklerle, kanserli tümörlerin yok edilmesi veya küçültülmesi amaçlanır.
 • Yumuşak doku girişimleri: Biyopsi, drenaj, abselerin boşaltılması gibi işlemler, yumuşak doku lezyonlarının tanı ve tedavisinde kullanılır.
 • Nörovasküler işlemler: Embolizasyon, anevrizma tamiri, vertebroplasti gibi işlemlerle, beyin ve omurilikteki damar lezyonlarına müdahale edilir.
 • Gastrointestinal ve hepatobesiyer işlemler: Stent yerleştirme, drenaj, radyofrekans ablasyon gibi işlemlerle karaciğer ve bağırsak hastalıklarının tedavisi desteklenir.

Girişinsel radyolojide sıkça yapılan işlemler

 • Biyopsi: Girişimsel radyolojide sıklıkla kullanılan bir işlem olan biyopsi, vücutta bulunan anormal dokuların veya kitlelerin tanısını koymak için yapılan bir prosedürdür. Bir iğne kullanılarak hedeflenen alandan doku örneği alınır ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Bu şekilde kanser veya diğer hastalıkların teşhisi konabilir.
 • Anjiyoplasti ve Stent Yerleştirme: Damar tıkanıklıklarının açılması için anjiyoplasti adı verilen bir işlem uygulanır. Bu işlem sırasında tıkalı damarın içine bir balon kateter yerleştirilir ve tıkanıklığı açmak için balon şişirilir. Ardından genellikle damarın açık kalması için stent adı verilen bir metal tel örgü yerleştirilir.
 • Embolizasyon: Embolizasyon, damarlara ince bir kateter kullanılarak yapılır ve hedeflenen bölgedeki kan akışını durdurmaya veya azaltmaya yöneliktir. Embolizasyon, anevrizmaların tedavisi, kanama kontrolü, tümörlerin beslenmesinin kesilmesi gibi durumlarda kullanılır.
 • Termal Ablasyon: Termal ablasyon işlemleri, tümörleri yok etmek için yüksek sıcaklıkta veya soğukta etki eden enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir. Radyofrekans ablasyon (RFA) ve mikrodalga ablasyon gibi yöntemler, kanserli tümörlerin küçültülmesi veya yok edilmesi için kullanılabilir.
 • Drenaj: Vücut boşlukları veya kistlerde biriken sıvıların boşaltılması amacıyla drenaj işlemi yapılır. Bu işlem genellikle ultrason veya bilgisayarlı tomografi rehberliğinde gerçekleştirilir ve hastanın rahatlamasını sağlar.

Girişimsel Radyolojinin Onkolojideki Rolü

Girişimsel radyoloji, onkoloji (kanser tedavisi) alanında önemli bir role sahiptir. Kanser tedavisinde, tümörlerin kontrol altına alınması veya yok edilmesi sıklıkla cerrahi müdahale gerektirir. Ancak bazı durumlarda, cerrahi müdahale uygun olmayabilir veya cerrahiye alternatif olarak minimal invaziv prosedürler tercih edilebilir. İşte bu noktada girişimsel radyoloji devreye girer.

Girişimsel radyologlar, kanserli tümörlerin yok edilmesi veya kontrol altına alınması için çeşitli teknikleri kullanabilirler. Radyofrekans ablasyon gibi tekniklerle kanserli hücrelerin ısıtılması ve öldürülmesi, embolizasyon ile tümörün kan kaynağının kesilmesi veya radyoterapiye destek sağlanması gibi işlemler kanser tedavisinde kullanılır. Bu prosedürler, cerrahi müdahaleye alternatif olarak veya cerrahiye ek olarak kullanılabilir ve hastalara daha az invaziv ve daha hızlı iyileşme süreci sunabilir.

Ayrıca, girişimsel radyoloji, kanserli tümörlerin tedavisinde palyatif (semptomları hafifletmeye yönelik) yaklaşımlarda da etkilidir. Örneğin, ağrıyı hafifletmek için tümörlerin içine alkol enjekte edilmesi veya tümörün büyümesini kontrol altına almak için embolizasyon gibi işlemler uygulanabilir.

Sonuç olarak, girişimsel radyoloji, onkoloji alanında önemli bir rol oynar ve kanserli hastaların tedavi sürecindeki başarıyı artırmak için çeşitli minimal invaziv prosedürler sunar. Bu disiplin, modern tıpta köprü görevi görerek, görüntüleme tekniklerini tedaviye dönüştürerek hastaların yaşam kalitesini artırır ve tedavi süreçlerini optimize eder.